Εξάμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Εξάμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Εξάμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Τo ReGeneration αποτελεί μια πρωτοποριακή ενέργεια των Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic Forum.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ταλαντούχους πτυχιούχους νέους όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα.

Σκοπός είναι να δοθούν όλα τα εφόδια στους Έλληνες εργαζόμενους του μέλλοντος. Το ReGeneration είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει:

  • 6μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση
  • Πρακτική Εκπαίδευση
  • Κοινωνική εργασία
  • Καθοδήγηση από καταξιωμένους Έλληνες επαγγελματίες

Στο ReGeneration μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι πληρούν και τις 4 παρακάτω προϋποθέσεις:

-Πτυχιούχοι

Απόφοιτοι ελληνικών και ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), όλων των γνωστικών πεδίων, με ή χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο.

-Μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία

Εργασιακή εμπειρία έως και 2 χρόνων πλήρους απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

-Νέοι

Νέοι έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

-Εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες

Ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να υποβάλλει μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας την κατεύθυνση του ενδιαφέροντός του/της μεταξύ των κλάδων: Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών.

Εάν η αίτηση συμμετοχής του/της συμμετέχοντα/ουσας υποβληθεί επιτυχώς στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr, τότε αυτός/ή θα λάβει σχετικό επιβεβαιωτικό E-Mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,που αυτός/αυτή δήλωσε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί επιβεβαιωτικό E-Mail ο/η συμμετέχουσα πρέπει να επικοινωνήσει με τους υπευθύνους του Προγράμματος σχετικά στο info@regeneration.gr.

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα ReGeneration είναι ένα εξάμηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προσφέρει πολύπλευρη εργασιακή εμπειρία και ουσιαστική εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  • 6 μήνες έμμισθης εργασίας σε κάποια από τις συμμετέχουσες Εταιρείες
  • Έως 60 ώρες εκπαίδευσης
  • έως 50 ώρες προσφοράς εθελοντικής εργασίας σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση
  • Σεμινάρια από ηγετικά στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου
  • Υποστήριξη σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Το Πρόγραμμα απαιτεί καθημερινή 8ωρη απασχόληση (εκτός Σαββατοκύριακου).Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής του κάθε συμμετέχοντα ορίζεται από την Εταιρεία στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση.Η GlobalShapers δεν εμπλέκεται καθ’οιονδηποτε τρόπο στον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας. Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου,πιθανώς και σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ αρκεί οι 50 ώρες αυτής να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αποδοχής πρότασης πλήρωσης θέσης πρακτικής εργασίας κι έως το πέρας της εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Η παροχή της εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ θα παρέχεται από τους συμμετέχοντες σε ελεύθερη ώρα τους κι όχι σε ώρες εκπαίδευσης, ώρες σεμιναρίου, ώρες συμβουλευτικής,ώρες εργασίας. Κάποια σεμινάρια δύναται να πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου.

Κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Η διαδικασία επιλογής διαρκεί 3 μήνες  και περιλαμβάνει 4 στάδια.Για την πρόσβαση σε επόμενο στάδιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου.

Τα 4 στάδια είναι: κατάθεση αιτήσεων, onlinetests (δοκιμασία δεξιοτήτων,προσωπικότητας και εργασιακής συμπεριφοράς), διαδικασία επιλογής με φυσική παρουσία, ατομικές συνεντεύξεις με Εταιρείες.

Οικονομικό Αντάλλαγμα Πρακτικής Άσκησης

Οι συμμετέχοντες θα αμοίβονται για την εργασία που θα παρέχουν στις συμμετέχουσες Εταιρείες με το ποσό των Ευρώ επτακοσίων πενήντα μηνιαίως. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται και οι κρατήσεις (μισθοδοτικές εισφορές, φόροι κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.

Πηγή: http://regeneration.gr/

Ενημέρωση:

post all exelixis

SHARE