Ανακοίνωση των Βουλευτών Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία

Ανακοίνωση των Βουλευτών Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία

Ανακοίνωση των Βουλευτών Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο Ν/Σ για κύρωση του Προϋπολογισμού 2016 για πρώτη φορά από το 2010 προβλέπει αυξήσεις δαπανών για την υγεία 300.000.000 ευρώ, και μάλιστα σε μία περίοδο γενικευμένης οικονομικής κρίσης, στα όρια της χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους. Αυτό καταδεικνύει ότι ο τομέας της υγείας, μαζί με τον αντίστοιχο της παιδείας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης,  που βρίσκεται στην κορυφή  της κυβερνητικής πυραμίδας των ενδιαφερόντων και σχεδίων της. Ακριβώς η πρώτη αυτή προτεραιότητα επέβαλε  και χθεσινή τροπολογία του υπουργείου υγείας σε Ν/Σ του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης(τροπολογία για την οποία αντέδρασαν και δεν ψήφισε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης), με την οποία ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα εργασιακής κατάστασης, λειτουργικής συνέχειας και ενίσχυση των δομών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και δομών υγείας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ψηφίστηκαν οι εξής ρυθμίσεις:

1ον. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Ιατρών μέχρι την 30-9-2016, και μέχρι τρία έτη για όσους από αυτούς υπηρετούν στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και στα  ΤΕΠ.

2ον. Ειδικευόμενοι ιατροί και ιατροί προσωποπαγών θέσεων μπορούν να ζητήσουν την παράταση των συμβάσεών τους μέχρι να καλυφθεί η θέση του από τον επόμενο ιατρό οργανικής θέσης τη ειδικότητας. Το ίδιο ισχύει και για του ιατρούς που αποκτούν τίτλο ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, και σε όλες τις περιπτώσεις η παράταση ισχύει  ex lege(εκ του νόμου)με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Πάντοτε και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει το κείμενο της υπουργικής τροπολογίας.

3ον. Ειδικευεόμενοι ιατροί και ιατροί προσωποπαγών θέσεων, εφόσον στο νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική θέση μπορούν με αίτησή τους  προς την Δ.Υ.Πε να παρατείνουν τη σύμβασή τους μέχρι τη συμπλήρωση 4 συνεχώς 6μηνων.

4ον. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εισάγεται η αναδρομική ισχύς των παρατάσεων των συμβάσεών τους από 14-1-2015.

5ον. Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31-12-2015.

6ον. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορούν να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών τους, που δεν μπορούν όμως να υπερβούν το ποσοστό του 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών αποδοχών. Οι πρόσθετες εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν  από την 1-4-2015 έως και την 31-12-2015 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα , έστω κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων είναι νόμιμες.

7ον. Ο ΕΟΠΠΥ μπορεί να καταβάλει έσοδα από νοσήλια και εργαστηριακές εξετάσεις από κονδύλια που διατίθενται  συμπληρωματικά και πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων και προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των τακτικών εφημεριών, υπερωριών, εξαιρέσεων και νυκτερινών σε απασχολούμενους στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στις δομές τους.

Η τροπολογία αυτή είναι μόνο η αρχή σε μία μεγάλη και διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, μεταξύ αυτών ασφαλώς και του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, και εμείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουμε ότι θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή μάχης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, για την εξασφάλιση των  κατά το δυνατόν καλύτερων συνθηκών παροχής υγείας στους συμπολίτες μας, ενώ βρισκόμαστε στα πλάι των ιατρών και νοσηλευτών, που τα χρόνια της κρίσης προφέρουν τις υπηρεσίες τους με απαράμιλλο σθένος και ανθρωπιά.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ   Καρδίτσας

Παν. Βράντζα

Χρ. Κατσαβριά – Σιωροπούλου

Σπ. Λάππα

SHARE