Ανεστάλη η λειτουργία της εφαρμογής της συνταγογράφησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ

Ανεστάλη η λειτουργία της εφαρμογής της συνταγογράφησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ

Ανεστάλη η λειτουργία της εφαρμογής της συνταγογράφησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέστειλε την λειτουργία της υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του για την συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων, λόγω εμπλουτισμού της.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο εμμένοντας σταθερά στη λογική του θεσμού της συνταγογράφησης, που θεσμοθέτησε σε εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και στις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον, τον χρήστη και το παραγόμενο προϊόν, με την ευκαιρία της επανεξέτασης πλευρών της εφαρμογής των διαδικασιών της συνταγογράφησης, ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας της υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του, προκειμένου αυτή να εμπλουτιστεί με στοιχεία και παραμέτρους που συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των σκοπών της.

SHARE