Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική...

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έργα, μελέτες και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εγκρίσεις μελετών, τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 19.572.013,24 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά:

Οριστική κατακύρωση αναδόχου του έργου: «Εφαρμογή προγράμματος αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε Μαγνησίας» Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής φράγματος συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του π. Δήμου Σούρπης».
Προϋπολογισμός: 4.100.000,00 € ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση δημοπρασίας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών: «Εξοπλισμός 2/Θ ειδικού δημοτικού σχολείου Σκιάθου και για το τμήμα ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου – Πακέτα Α,Β,Γ,Δ,ΣΤ,Ζ». Προϋπολογισμός: 14.980,24 ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ.0+489 έως Χ.Θ. 3 +489». Προϋπολογισμός: 9.200.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου [2] «Δημιουργία Περιεχομένου Πινακίδων Ενημέρωσης και Πολλαπλής Πληροφόρησης» της πράξης «Σήμανση-Πινακίδες Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών» Π.Ε. Μαγνησίας. Προϋπολογισμός: 11.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ ).

Έγκριση διαγωνισμού της για «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Αντλιοστασίων και Δομών της Λίμνης Κάρλας». Προϋπολογισμός έργου: 73.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας». Προϋπολογισμού 216.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

SHARE