Υπόδειγμα προσφυγής κατά της κατάργησης επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους...

Υπόδειγμα προσφυγής κατά της κατάργησης επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Υπόδειγμα προσφυγής κατά της κατάργησης επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής  κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

δελτίο Τύπου εξέδωσε ο δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με τίτλο: «Ανάρτηση υποδείγματος προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της διάταξης που κατήργησε τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ». Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.dsa.gr) έχει αναρτηθεί υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου για όσους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ επιθυμούν να προσβάλουν στη δικαιοσύνη, την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 του ν. 4337/2015. Είναι γνωστό ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη καταργήθηκε προηγούμενη ρύθμιση που έδιδε στους ασφαλισμένους του Ταμείου, τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας. Σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην προσφυγή, η κατάργηση της προηγούμενης ευνοϊκής ρύθμισης, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη προς το δημόσιο καθώς και την αρχή της αναλογικότητας σε συνδυασμό με την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου(άρθρα 4 παρ. 5 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος). Επίσης από απόψεως διεθνούς δικαίου παραβιάζει θεμελιωμένο περιουσιακό δικαίωμα που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου. Την απόφαση τους να προσβληθεί με προσφυγές των ασφαλισμένων στα διοικητικά δικαστήρια η ως άνω διάταξη, είχαν ανακοινώσει οι πρόεδροι του ΤΕΕ, του δΣΑ και του ίΣΑ σε κοινή συνέντευξή τύπου. Ήδη ο Πρόεδρος του ΤΕΕ γιώργος Στασινός έχει προσφύγει προσωπικά στα διοικητικά δικαστήρια και θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα.

SHARE