ΕΟΠΥΥ: Τα νοσοκομεία θα καταγράφουν πλέον τις εισαγωγές των ανασφάλιστων

ΕΟΠΥΥ: Τα νοσοκομεία θα καταγράφουν πλέον τις εισαγωγές των ανασφάλιστων

ΕΟΠΥΥ: Τα νοσοκομεία θα καταγράφουν πλέον τις εισαγωγές των ανασφάλιστων

Συγκεκριμένα νέα εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ θα καταγράφει τους ανασφάλιστους που εισάγονται στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και όταν λαμβάνουν εξιτήριο.

Αυτό προβλέπει έγγραφο του Υπουργείου Υγείας περί ενσωμάτωσης στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ Αναγγελίας Εισιτηρίου/Εξιτηρίου όλων των ανασφάλιστων ασθενών, και από Τετάρτη 09/12/2015 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η νέα web έκδοση, στην οποία υποχρεούνται όλα τα δημόσια νοσοκομεία να αναγγέλλουν και τις περιπτώσεις εισιτηρίου-εξιτηρίου ανασφάλιστων ασθενών στις δομές τους .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο όλες τις κατηγορίες Αναγγελίας Ανασφάλιστων, στο πεδίο «Ειδικές Περιπτώσεις» πρέπει να επιλέγεται πάντα η περίπτωση : « Εκτός Δαπάνης ΕΟΠΥΥ». Οι αναφερόμενες αναγγελίες δε θα έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύουν υποβολές δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ.