Συνάντηση Χρυσούλας Κατσαβριά στελέχη της ΑΝ.ΚΑ. και ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνάντηση Χρυσούλας Κατσαβριά στελέχη της ΑΝ.ΚΑ. και ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνάντηση Χρυσούλας Κατσαβριά στελέχη της ΑΝ.ΚΑ. και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον κ. Γιάννη Καρυώτη, Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κ. Βασίλη Μπέλλη, Διευθυντή της ΑΝΚΑ.
Στη συζήτηση αντάλλαξαν απόψεις και έθεσαν γενικά αναπτυξιακά θέματα της Καρδίτσας αλλά και ειδικότερα θέματα όπως:
• Η επιτάχυνση χρηματοδότησης και ολοκλήρωσης έργων ΟΠΑΑΧ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
• Η καλλίτερη οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη στήριξη των αγροτών.
• Η ανάγκη έγκαιρης καταβολής των επιδοτήσεων στους δικαιούχους αγρότες.
• Η σημασία της υιοθέτησης σύγχρονων συνεργατικών αρχών και μηχανισμών ελέγχου κάθε μορφής συνεταιρισμού, ενόψει μάλιστα και του επικείμενου νομοσχεδίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
• Η ενίσχυση των πρωτοβουλιών και των δυνατοτήτων της ΑΝΚΑ.

Και οι τρείς συνομιλητές, επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον τους για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Καρδίτσας, υπογράμμισαν την ανάγκη ενθάρρυνσης των συλλογικών πρωτοβουλιών στο νομό μας καθώς επίσης και την ανάγκη συντονισμού όλων των θεσμικών παραγόντων σε αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, η κ. Κατσαβριά, ο κ. Καρυώτης και ο κ. Μπέλλης δεσμεύτηκαν ότι θα είναι σε διαρκή επαφή ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο οι δυνατότητες της Καρδίτσας.