Βελτίωση Οδικού Τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως Χ.Θ....

Βελτίωση Οδικού Τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως Χ.Θ. 3+489

Βελτίωση Οδικού Τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως Χ.Θ. 3+489

Καταληκτική ημερομηνία: 19/1/2016, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 9.200.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

SHARE