Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων για την Κυριακή 13-12-2015

Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων για την Κυριακή 13-12-2015

Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας: Προτεινόμενο ωράριο καταστημάτων για την Κυριακή 13-12-2015

Η Κυριακή 13-12-2015 είναι μία εκ των επτά (7) θεσμοθετημένων Κυριακών του έτους, κατά τις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων βάσει του νόμου 4177/2013 (άρθρο 16, παρ.1). Ως εκ τούτου, ο Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας προτείνει στα μέλη του το ακόλουθο ωράριο:

11:00π.μ. – 15:00μ.μ.

Από τη Διοίκηση του Συλλόγου