Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας ISPS στο λιμάνι του Βόλου

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας ISPS στο λιμάνι του Βόλου

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας ISPS στο λιμάνι του Βόλου

Η επικείμενη έναρξη λειτουργίας του νέου ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείαςISPSτο οποίο εγκαταστάθηκε στο λιμάνι του Βόλου με έργο προϋπολογισμού 760.803,73 ευρώαπό την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθιστά την τρίτη λιμενική λεκάνη στην Ελλάδα μία από τις ασφαλέστερες στη χώρα, με συγκριτικά πλεονεκτήματα που λίγα έχουν. Τα παραπάνω σημείωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στο πλαίσιο επιθεώρησης που πραγματοποίησε στο λιμάνιτου Βόλουμαζί με την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, αλλά καιμετά απόσυνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Θρασύβουλο Σταυριδόπουλο.

Το έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσα από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2007-2013,υλοποίησε σχέδιοασφάλειας τηςλιμενικήςεγκατάστασης τουλιμένος Βόλουτοοποίοβελτιώνει την παρεχόμενηασφάλεια, βάσει του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού ΕΚ 725/04 και του Ν 3622/07.

Ουσιαστικά δημιουργείται έναΚέντρο Ασφάλειας εντός λιμένα όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφάλειας.

Ενδεικτικά το έργο αποτελείται απόΦυλάκιο Κεντρικής Πύλης /Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας (ΚΕΑ), Φυλάκιο Προβλήτα Νο 3,Σύστημα επιτήρησης με κάμερες, συστήματα επικοινωνίας με φυλάκια,Ηλεκτρικούς μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης, Ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων,Περιφράξεις, θύρες εισόδου-εξόδου οχημάτων,Υπερυψωμένη πλατφόρμα ελέγχου Φ/Γ οχημάτων,Προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος τύπου JERSEYκαι Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό – κόμβοι διανομής – καλωδιώσεις.

Έτσι,επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών καθώς αυτή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο λειτουργίας του Λιμένα Βόλου, τόσο για την προστασία των εργαζομένων, της πόλης του Βόλου και των επωφελούμενων από αυτό αλλά και όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Αναμενόμενα οφέλη από την ολοκλήρωσή του είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας εντός της περιμέτρου του Λιμένα Βόλου καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το λιμάνι και αυτοματοποίηση σχετικών διαδικασιών με την ηλεκτρονικοποίησή τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στα πολλαπλά οφέλη που θα επιφέρει τόσο στην εμπορευματική κίνηση όσο και στην κρουαζιέρα το νέο σύστημα ασφαλείας, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Αναλυτικά ο κ. Αγοραστός δήλωσε τα εξής:»Συζητήσαμετα θέματα της εύρυθμης λειτουργίας και το άνοιγμα του λιμανιού του Βόλου που είναι και η τρίτη λιμενική λεκάνη στην Ελλάδα,στην κοινωνία και στην εμπορευματική κίνηση, την αναβάθμισή του με έργα κυρίως που αφορούν στο περιβάλλον και το θέμα της κρουαζιέρας.

Το πλέον σημαντικό σήμερα είναι ότιτο λιμάνι τουΒόλου είναι από τα πρώτα λιμάνια στην Ελλάδα που αποκτά σύστημα ασφαλείαςISPSτο οποίο δίνει πλεονεκτήματα έναντι άλλων που δεν διαθέτουν. Είναι ένα σύστηματο οποίοκαι θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει αλλά και μεγαλύτερη ασφάλειαθα παρέχειστην κρουαζιέρα και στο ν εμπορευματικότομέα.

Ένα έργο το οποίο εντάξαμεστο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 760.803 ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε και τώρα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.
Οφείλουμε πλέον ναενώσουμε όλοι τιςδυνάμεις μας,λιμενεργάτες, πρόεδροςκαι διοίκησητου ΟΛΠ, το υπουργείο Ναυτιλίας ηΠεριφέρειακαι ο δήμοςΒόλου, γιαναμπορέσουμε να αδράξουμε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται για το λιμάνι.

Το λιμάνι είναι πηγή ζωής, είναιδύναμη για το Βόλο και χρειάζεται ιδιαίτερο σεβασμό και ενδιαφέρον απ» όλους. Βέβαια το ότι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ δημιουργεί ένα πρόβλημα,αλλά αισιοδοξούμεκαιευελπιστούμεμε συνεργασία και συνέπειανα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία.Το λιμάνι του Βόλου είναιπλέον έναασφαλέςλιμάνι με πιστοποίηση.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΒ

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Βόλου κ. Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος σημείωσετα εξής: «Συζητήσαμε με τον κ. Αγοραστό για τις προοπτικές του λιμανιού και τις δυνατότητες συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Διαπιστώθηκε κοινή σκέψη και καλή διάθεσησυνεργασίας. Δεν ξεχνάμε ότι το έργο για τοISPSέγινεμέσωτης Περιφέρειας η οποία μερίμνησε να χρηματοδοτηθεί το έργοαπό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα και θέλω γι» αυτό να ευχαριστήσω τον κ. Περιφερειάρχη.
Στο πλαίσιο αυτό κάναμε μία γενικότερη συζήτηση για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τις δυνατότητες τουλιμανιού και συμφωνήσαμενα συνεχίσουμε αυτή την αποδοτική συνεργασίασε κάθε επίπεδο».

SHARE