ΥΑ: Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης

ΥΑ: Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης

Υπουργική Απόφαση – 54373/9-12-2015 «Τρόπος υπολογισμού των φορολογικών των αδειών δόμησης, στην περίπτωση τμημάτων τους που εξαιρούνται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου/γηπέδου, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.2, του ν.4067/12, όπως ισχύει.»

Η ΥΑ αναφέρει:

Ο υπολογισµός των φορολογικών και λοιπών εισφορών (ΙΚΑ, κ.λ.π) των αδειών δόµησης των κτηρίων γίνεται επί του συνόλου της επιφανείας τους, που αντιστοιχεί σε εργατική δαπάνη, κατά τα ισχύοντα, ανερξαρτήτως εάν χώροι ή τµήµατα αυτής εξαιρούνται της προσµέτρησης στον συντελεστή δόµησης του οικοπέδου/γηπέδου.

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση.