Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου-Σεπτεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με το «Δίκτυο πόλεων με λίμνες» της ετήσιας γενικής του συνέλευσης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα (Εισηγητής κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση» (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση» (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση» (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση» (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 καθώς και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2016 του Κέντρου Ιστορικών Μελετών «Νικόλαος Πλαστήρας» (Εισηγητής: κ. Χρήστου Όλγα, Δημοτική Σύμβουλος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου» (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Νεοχωρίου» (Α.Μ.19/2013) (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μορφοβουνίου» (Α.Μ.2/2014) (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για τα έργα: α) Ανέγερση Διοικητηρίου (Κατασκευή Διοικητηρίου Δήμου Πλαστήρα) και β) Ανάδειξη Πνευματικού Κέντρου-Ξενώνα Δ.Δ Μεσενικόλα) (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος 2015 δημοτικού δάσους Νεοχωρίου (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος 2015 δημοτικού δάσους Φυλακτής (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά λήμματος 2015 διακατεχόμενου δάσους Λαμπερού (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.290,00 € της Δ’ κατανομής έτους 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Εισηγητής κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 280/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2015 και λήψη εκ νέου σχετικής απόφασης (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση των 271/2015 και 272/2015 αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με παραχωρήσεις τμημάτων οικοπέδων σε κοινή χρήση. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας μουσικής στην κ. Μήτσιου Αικατερίνη (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για μείωση μισθώματος. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Απόστολου του Χαράλαμπου για μείωση μισθώματος. (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος. Αντιδήμαρχος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κατοίκων Μορφοβουνίου (Εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος

SHARE