Συνεδριάζει την Τετάρτη 16/12 το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 16/12 το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Τετάρτη 16/12 το Δ.Σ. του Δήμου Καρδίτσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 16-12-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για το έτος 2016 (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του Κ.Δ.Α.Π Καρδιτσομαγούλας (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4071/2012 (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ποσού από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας στο πλαίσιο συμμετοχής της στο έργο “Φιλοτέχνηση, κατασκευή και τοποθέτηση έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη” (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (εισ.:αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” (εισ.: Απ. Ταξιάρχης)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος αποπληρωμής της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος αποπληρωμής της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος αποπληρωμής της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ »ΜΑΥΡΙΚΑ» ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α.Μ.:3/2014)» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 499/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου έως 31/12/2016 (σκέλος Β) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης “Πίνακας υλοτομίας Ραχούλας” (εισ.: Ελ. Νταβανά)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-13 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τέλους 0,5% (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας (Στ. Νταβέλης κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων δημοτικής αστυνομίας (Θ. Κουτουρίνης κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης (LION RENTAL A.E κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (ARVAL HELLAS κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων δημοτικής αστυνομίας και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (MOTORLEASE A.E κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (EASY RENTAL A.E κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ3 καταστήματος του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.:Ιω. Κατσαούνος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.:Μ. Νταφοπούλου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Αγ. Τσιγγενοπούλου) (εισ.:Αθ. Κουκούλης)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 324/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με καθορισμό αριθμού και θέσεων πωλητών για τη δωρεάν έκδοση αδειών κατάληψης χώρου σε αναξιοπαθούντες για την άσκηση στάσιμου εμπορίου (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Αγ. Πατσιώλη) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Πην. Μανασή) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Λ. Μανασής) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
SHARE