Χ. Κατσαβριά: “Ζητώ την αξιοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία, του Εθνικού Κέντρου...

Χ. Κατσαβριά: “Ζητώ την αξιοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία, του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος”

Χ. Κατσαβριά: “Ζητώ την αξιοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία, του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος”

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης: “Στηρίζω το Κέντρο και το βαμβάκι”

Η βουλευτήςκ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος που εδρεύει στην Καρδίτσα. Η ερώτηση συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου και απάντησε ο Υπουργός κ. Ε. Αποστόλου.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρωτολογία της:
• έκανε περιεκτική αναφορά στην ίδρυση του Κέντρου,
• ανέδειξε τις δυνατότητές του να στηρίξει αποφασιστικά τη βαμβακοκαλλιέργεια για τη βελτίωση της ποιότητας του βαμβακιού και της ανταγωνιστικότητάς του στη διεθνή αγορά, και
• προσδιόρισε τα προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει.

Τα ερωτήματα που έθεσε στον κ. Αποστόλου συγκεκριμένα ήταν:
1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη στήριξη και αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος και
2. Με ποιον τρόπο σκοπεύει το ΥΠΑΑΤ να εντάξει και να αξιοποιήσει τον ανωτέρω φορέα στη χάραξη στρατηγικής για το προϊόν του βάμβακος κατά την σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας της Καρδίτσας, της Θεσσαλίας και της χώρας γενικότερα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απαντώντας, υπογράμμισε με τη σειρά του τη σημασία που αποδίδει στο Εθνικό Κέντρο Βάμβακος για τη χάραξη και εφαρμογή της στρατηγικής και των μέτρων πολιτικής, με σκοπό την ανάδειξη του ελληνικού βαμβακιού και την κατοχύρωσή του στη διεθνή αγορά. Τόνισε μάλιστα οτι το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος που εδρεύει στην Καρδίτσα, είναι ο μόνος διαπιστευμένος επιστημονικός φορέας που έχει απομείνει για το βαμβάκι. Ολοκληρώνοντας την πρωτολογία του, δεσμεύτηκε οτι η κυβέρνηση θα στηρίξει το Κέντρο με κάθε τρόπο.

Η κ. Χρυσούλα Κατσαβριά – Σιωροπούλου, στη δευτερολογία της, ανέφερε οτι το Κέντρο δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως και επανήλθε αναλυτικά στο πρόβλημα της υποστελέχωσης του Κέντρου. Επισήμανε μάλιστα, χαρακτηριστικά, οτι:
1. Απο τα τέσσερα τμήματα που προβλέπει η ιδρυτική του πράξη, λειτουργεί μόνον το τμήμα ταξινόμησης – τυποποίησης.
2. Ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού αδρανεί, με κίνδυνο να απαξιωθεί τεχνολογικά και οικονομικά, και
3. Διαπιστώνονται προβλήματα στην υφιστάμενη λειτουργία του Κέντρου, καθώς για ανεξήγητους λόγους, δεν έχουν δοθεί αρμοδιότητες στον Προϊστάμενο, παρά το γεγονός οτι του έχουν ανατεθεί πολλαπλά καθήκοντα.
Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε να ισχύσει επιτέλους, η ΚΥΑ για την προσαυξημένη ενίσχυση που προβλέπεται απο τον Κανονισμό της Ε.Ε. για βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.
Τέλος, η κ. Κατσαβριά ζήτησε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου προτείνοντας τη διασφάλιση της αυτονομίας του με την υπαγωγή του είτε απευθείας στην κεντρική διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, είτε στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας.

Ο Υπουργός στην απάντησή του, σημείωσε οτι υποστηρίζει την αυτονομία του Εθνικού Κέντρου Βάμβακος αλλά, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του και τα θέματα προσωπικού, παρέπεμψε στη διοίκησή του και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αποστόλου, στις τρείς προτάσεις του Κέντρου για την υλοποίηηση αντίστοιχων προγραμμάτων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της περιόδου 2014-20. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του βαμβακιού.
Τέλος, ο κ. Αποστόλου, εξέφρασε την αισιοδοξία του οτι το ελληνικό βαμβάκι θα πάρει τη θέση που του αξίζει στη διεθνή αγορά, προς όφελος των αγροτών μας και της εθνικής οικονομίας.