Επιστολές του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για την κατάργηση των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και τις...

Επιστολές του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για την κατάργηση των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και τις προμήθειες των τραπεζών

Επιστολές του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για την κατάργηση των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και τις προμήθειες των τραπεζών

Με δύο επιστολές, το Επιμελητήριο Καρδίτσας γνωστοποιεί στους αρμόδιους τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατάργηση των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και τις προμήθειες των Ελληνικών τραπεζών.

Διαβάστε εδώ την επιστολή για την κατάργηση των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Διαβάστε εδώ την επιστολή για τις προμήθειες των τραπεζών.

SHARE