Συστήθηκε Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής

Συστήθηκε Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής

Συστήθηκε Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής

Τη δημιουργία Επιτροπής για τον  Συντονισμό Μεγάλων Έργων Υποδομής αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο, εφαρμόζοντας ένα από τα προαπαιτούμε να για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές. Ειδικότερα, σύμφωνα με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ, θεσπίζεται Επιτροπή για τον Συντονισμό Μεγάλων Έργων Υποδομής, με στόχο να ξεμπλοκάρει τα εν εξελίξει μεγάλα έργα της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην επιτροπή συμμετέχουν οι υπουργοί: Επικρατείας αρμόδιος για θέματα συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου ως Συντονιστής, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ. Επίσης, συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού.

«Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Συντονιστή, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη, και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε χρειαστεί» αναφέρει η απόφαση. Σύμφωνα με την ΠΥΣ, η Επιτροπή πραγματοποιεί:

 • Έγκριση σχεδίων δράσης
 • Συστηματική παρακολούθηση των εγκριθέντων και εκπονούμενων σχεδίων δράσης
 • Εντοπισμό σημείων που μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των καθυστερήσεων
 • Προώθηση διοικητικών πράξεων ή και νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Επικαιροποίηση / αναθεώρηση σχεδίων δράσης, εφόσον απαιτείται

Στο έργο της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, εντάσσονται:

 • οι συμβάσεις παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, του Ε65, της Ιόνιας Οδού, του Μορέα
 • η ολοκλήρωση της 1ης φάσης του μετρό Θεσσαλονίκης
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμά των Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ
 • Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών απόβλητων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου
 • Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών
 • Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Ραφήνας − Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας
ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE