Καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Ν. Καρδίτσας

Καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Ν. Καρδίτσας

Καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Ν. Καρδίτσας

Το Εργατικό Κέντρο Ν.Καρδίτσας  καταγγέλλει την Διεύθυνση του Καρφούρ Μαρινόπουλος για την απαράδεκτη – προκλητική  και εκδικητική ενέργεια να απολύσουν δύο εργαζόμενες σ’ αυτό γιατί τόλμησαν πριν από ένα μήνα να μην υπογράψουν την ατομική σύμβαση εργασίας που προέβλεπε μειώσεις 8% .

Ήταν δύο από τις πέντε εργαζόμενες πλήρους  απασχόλησης με πάνω από 15 χρόνια  υπηρεσία που δεν υπέκυψαν  στην πίεση και στον εκβιασμό της διοίκησης.

Μάλιστα ο λόγος που χρησιμοποιούσαν για να τις πείσουν να υπογράψουν ήταν για να μην γίνουν απολύσεις.

Ο λόγος που χρησιμοποίησαν για την απόλυση τους ήταν αστείος , ότι δεν ήταν αποδοτικές στην δουλειά τους , από τη στιγμή μάλιστα που σε όλα τα χρόνια που δούλευαν  εκεί δεν τους έγινε ποτέ καμία παρατήρηση , καμία έγγραφη επίπληξη  και όταν παλαιότερα  γινόταν αξιολογήσεις  πάντα οι δύο αυτές εργαζόμενες  έπαιρναν  άριστα.

Θεωρούμε ότι οι δύο αυτές απολύσεις είναι παράνομες και καταχρηστικές  εκδικητικού χαρακτήρα  και έγιναν με στόχο να τρομοκρατήσουν και τους υπόλοιπους  εργαζόμενους ώστε να γίνουν έρμαια των επιδιώξεων  της διοίκησης του  Καρφούρ Μαρινόπουλος .

Ζητάμε άμεσα  την ανάκληση των δύο απολύσεων .

Το Εργατικό Κέντρο Ν.Καρδίτσας   επιφυλάσσεται  για την άσκηση παντός νομίμου  δικαιώματος  του για την προστασία των εργαζόμενων  αυτών .

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΡΑΝΑΣ                     ΔΩΡΑ   ΓΟΥΛΑ