Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 21/12/2015

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 21/12/2015

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 21/12/2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 ,του άρθρου 67, του N. 3852 /2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου μας σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα γίνει την 21η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μετάταξης μοναδικού στην ειδικότητά του υπαλλήλου του Δήμου μας.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία του Δήμου.

Ο Πρόεδρος
Στεργιόπουλος Θωμάς

SHARE