Συνεδριάζει στις 22/12/2015 η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Συνεδριάζει στις 22/12/2015 η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Συνεδριάζει στις 22/12/2015 η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 21/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης(5αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο . Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την απευθείας εκμίσθωση ή όχι  του Ι-5, δημοτικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων

3ο. Συζήτηση και λήψη γνωμοδότησης σχετικά με την απευθείας εκμίσθωση ή όχι  του Ι-23, δημοτικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων

4ο .Συζήτηση και γνωμοδότηση που αφορά την εκμίσθωσης ή μη, των δημοτικών καταστημάτων Κ-3, Κ -7,  Κ -10, Κ -11,  Κ -12, Κ-17, Κ-18 της Δημοτικής Λαχαναγοράς του Δήμου Καρδίτσας. Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων

5ο . Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων Παυλώνιες στην οδό Νικηταρά. Εισηγητής: Αραμπατζής Δημήτριος

6ο . Συζήτηση και γνωμοδότηση που αφορά την αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ”, για παραχώρηση Δημοτικού χώρου.

7ο .Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την εξέταση ένστασης των κ.κ Ντίνου κατά της 239/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόταση τροποποίησης του ΟΤ 101β με την θεσμοθέτηση ΚΧΠ, σε ελευθερο χώρο του ΟΤ, όπως συμπληρώθηκε με την 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Κουτσάφτης Σπυρίδων

8ο .Συζήτηση & γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την διατήρηση ή μη κενωθέντος  περιπτέρου. Εισήγηση: Κ. Ψημμένος.

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας
Αρτεσιανού 1   3ος οροφος    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729