Νέος αξονικός τομογράφος και σειρά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας...

Νέος αξονικός τομογράφος και σειρά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νέος αξονικός τομογράφος και σειρά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αγώνα να κερδίσει τη μάχη με το χρόνο δίνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και παρά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν από τη δυσμενή συγκυρία στη χώρα, συνεχίζει να δίνει τη δυνατότητα εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας με πολύτιμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, απορροφώντας παράλληλα σημαντικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2007-2013 το οποίο ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό δέκα ακόμη συνολικά προεγκρίσεις συμβασιοποίησης συνολικού κόστους 1.299.324,03 ευρώ, οι οποίες αποτελούν μέρος έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

Αφορούν στην προμήθεια για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας το οποίο πλέον εξυπηρετεί ασθενείς όχι μόνον από την Κεντρική αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, νέου αξονικού τομογράφου, νέου ψηφιακού μαστογράφου, εξοπλισμού για την Ωτορινολαρυγγολογική κλινική, για το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας και Μοριακής Βιολογίας, για την ουρολογική και γαστρεντερολογική κλινική.

Όπως σημείωσε ο κ. Αγοραστός, η Περιφέρεια από τον Μάιο του 2011 μέχρι σήμερα με όλους τους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και ενέταξε τις προτάσεις τους, υλοποιώντας 55 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 50 εκ. ευρώ. Τα έργα αυτά μάλιστα υλοποιήθηκαν σε μία εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία με πολλά προβλήματα όπως τα τραπεζικά capital controls».

ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 601.400,00 ευρώ, υπεγράφη μετά από διεθνή ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, η προέγκριση συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 10.947,00 ευρώ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, η οποία αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Το έργο αφορά στην προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (ΒΙΤ) για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και για την ωτορινολαρυγγολογική κλινική.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 228.000,00 ευρώ, υπογράφτηκε νέα προέγκριση συμβασιοποίησης, συνολικού κόστους 89.728,50 €, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Θεσσαλίας προς τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξης και Κύριο του έργου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ».

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Νεογνολογικού τμήματος, της Κεντρικής Αποστείρωσης και του εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Σχετικά με την προμήθεια και εγκατάσταση του Κλιβάνου πλάσματος, έχει προβλεφθεί και ο απαραίτητος σχεδιασμός για την τοποθέτησή του.