Οι αποστολές των Μικτών Ομάδων για τους Αγώνες με την ΕΠΣ Λάρισας...

Οι αποστολές των Μικτών Ομάδων για τους Αγώνες με την ΕΠΣ Λάρισας (23/12/2015)

Οι αποστολές των Μικτών Ομάδων για τους Αγώνες με την ΕΠΣ Λάρισας (23/12/2015)

Από τον Ενωσιακό προπονητή Βησσάρη Καραγεωργόπουλο καλούνται την Τετάρτη 23-12-2015 και ώρα 10:30πμ οι παρακάτω ποδοσφαιριστές των Μικτών Ομάδων Παίδων και Νέων να βρίσκονται στο γήπεδο της ΕΠΣ Καρδίτσας για αναχώρηση ενόψει των αγώνων με τις αντίστοιχες της ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.  

ΠΑΙΔΕΣ

1. Θεολόγης Β.

2. Ζάχος Χαρ.

3. Οικονόμου Χαρ.

4. Ευθυμίου Ε.

5. Γκαντής Ι.

6. Τσιαχματσιώτης Μεν.

7. Γεωργαντζάς Θ.

8. Νασιόπουλος Μ.

9. Κουτλής Νικ.

10. Κάιας Γρ.

11. Αρσενίδης Νικ.

12. Ζάγγος Π.

13. Ζάγγος Ηλ.

14. Σπυρόπουλος Αγγ.

15. Κολοβός Αθ.

16. Κούλπας Χρ.

17. Παλάτζας Χρ.

18. Πιλάτος Γ.

ΝΕΟΙ

1. Πλιάσσας Θεοχ.

2. Παπακώστας Δ.

3. Πασσιάς Σπ.

4. Παπαδημητρίου Σ.

5. Λάππας Σ.

6. Κωσταρέλος Β.

7. Μπόρλας Π.

8. Γκίκα Χρ.

9. Αγγέλης Κ.

10. Αναγνώπουλος Ι.

11. Αθανασίου Ι.

12. Νταλούμης Ρ.

13. Κορέλας Κ.

14. Χρυσικός Θ.

15. Κορτίκης Χρ.

16. Παπαευθυμίου Κ.

17. Αγγελάκης Χρ.

18. Χάκας Κ.

Οι παραπάνω ποδοσφαιριστές των Μικτών ομάδων Παίδων και Νέων να έχουν μαζί τους τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια, τις επικαλαμίδες και τα ατομικά δελτία στοιχείων ποδοσφαιριστών.

SHARE