Κωνσταντία Δάλλα: Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, με εντιμότητα και ειλικρίνεια συνέβαλα...

Κωνσταντία Δάλλα: Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, με εντιμότητα και ειλικρίνεια συνέβαλα στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου Καρδίτσας

Κωνσταντία Δάλλα: Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, με εντιμότητα και ειλικρίνεια συνέβαλα στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου Καρδίτσας

Δάλλα - παρέδωσε ΓΡΑΒΒΑΝΗ-2

Δάλλα - παρέδωσε ΓΡΑΒΒΑΝΗ-1

Δάλλα - παρέδωσε ΓΡΑΒΒΑΝΗ-4

Δάλλα - παρέδωσε ΓΡΑΒΒΑΝΗ-5

Διακρίνονται από δεξιά, η νέα Διοικήτρια - Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας κα. Γραββάνη, η απερχόμενη Διοικήτρια  κα. Δάλλα και η Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα. Παπαδοπούλου
Διακρίνονται από δεξιά, η νέα Διοικήτρια – Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας κα. Γραββάνη, η απερχόμενη Διοικήτρια κα. Δάλλα και η Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα. Παπαδοπούλου

Εύχομαι ολόψυχα ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ».