ΥΠΕΣ: Εξόφληση υποχρεώσεων προς ΟΤΑ για το 2015

ΥΠΕΣ: Εξόφληση υποχρεώσεων προς ΟΤΑ για το 2015

ΥΠΕΣ: Εξόφληση υποχρεώσεων προς ΟΤΑ για το 2015

Με την κατανομή 164 εκατ. ευρώ το υπουργείο Εσωτερικών αποπλήρωσε τις τελευταίες υποχρεώσεις του προς τους ΟΤΑ για το 2015. Φέτος, το υπουργείο διέθεσε συνολικά για Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Δήμων το ποσό των 2,55 δισ. ευρώ και για Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) Περιφερειών το ποσό των 312,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στα χρόνια των μνημονίων οι πόροι προς τους ΟΤΑ έχουν μειωθεί κατά 61%, ενώ αντίθετα αυξημένοι θα είναι το 2016.

Στους δήμους, ειδικότερα, θα διατεθεί (από ΚΑΠ, οφειλές παρελθόντων ετών και ειδική επιχορήγηση) συνολικό ποσό 2.583 εκατ. ευρώ, ενώ οι περιφέρειες θα λάβουν συνολικά 652 εκατ. ευρώ.

Με τις τελευταίες αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου:

  • εκταμιεύτηκαν 160.406.250 ευρώ στους δήμους για εξόφληση οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς,
  • πιστώθηκε ποσό 1.501.224,38 ευρώ για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Στήριξης Ρομά,
  • πιστώθηκε ποσό 1,5 εκατ. ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 13 Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) της χώρας,
  • πιστώθηκε ποσό 500.000 ευρώ για αντισταθμιστικά οφέλη στους δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία των γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.
ΠΗΓΗwww.ert.gr
SHARE