Δελτιο τύπου του Εμπορικού Συλλόγου σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης στο Γ.Ε.ΜΗ

Δελτιο τύπου του Εμπορικού Συλλόγου σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης στο Γ.Ε.ΜΗ

Δελτιο τύπου του Εμπορικού Συλλόγου σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης στο Γ.Ε.ΜΗ

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας ως φορέας διαχείρισης του Γ.Ε.ΜΗ. δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έναντι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέχρι τις 31/12/2015. Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου υπογραμμίζει το επείγον και τη σοβαρότητα του θέματος και συνιστά στα μέλη του να πράξουν εγκαίρως.