Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής Γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων (Βιολογική Γεωργία – Καπνά)

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής Γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων (Βιολογική Γεωργία – Καπνά)

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής Γεωργοπεριβαλλοντικών Δράσεων (Βιολογική Γεωργία – Καπνά)

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Στις  30 Δεκεμβρίου 2015 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων  της Υπηρεσίας μας οι ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ για τους δικαιούχους:

Α) της Βιολογικής Γεωργίας  ( Δράση 1.1 ) – νέα ένταξη (5ετία) – για το έτος 2013 (2ο έτος εφαρμογής).

Β) του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  στη παραγωγή καπνού  ( Δράση 2.3 Α ) για το έτος 2012 (1ο έτος εφαρμογής) και

Γ) της Αμειψισποράς με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές ( Δράση 1.4 –      2η Πρόσκληση ) για το έτος 2013 (1ο έτος εφαρμογής).

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, δύνανται να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης με καταληκτική ημερομηνία  την 7η Ιανουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας  στο τηλέφωνο 24413-55248 (κ. Ε. Καριώτου   για τη βιολογική γεωργία) και στο τηλέφωνο  24413-55249 ( κ. Φ. Βολιώτου για τις λοιπές δράσεις).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

                                                                                      

SHARE