Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο Καρδίτσας

Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο Καρδίτσας

Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων από το Δήμο Καρδίτσας

Κατεβάστε το παρακάτω συνημμένο για να δείτε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ψημμένου σχετικά με τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρδίτσας

Εισήγηση

 

Συνημμένα αρχεία:
SHARE