Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε...

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές »

για το  έτος 2013 (2ο έτος εφαρμογής) , για την Π.Ε. Καρδίτσας.                                                              

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές »

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Στις   31/12/2015  αναρτήθηκαν  στον πίνακα της Υπηρεσίας   οι ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές », για το  έτος 2013 (2ο έτος εφαρμογής) ,  της 1ης πρόσκλησης , για την Π.Ε. Καρδίτσας.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής ,μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης με καταληκτική ημερομηνία την 8η Ιανουαρίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413-55249 (αρμόδια  γεωπόνος η κ. Φ. Βολιώτου ).

Με Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προïστάμενος
 της Δ/νσης
Δημήτριος Β. Κωστής
Γεωπόνος

SHARE