Στα 150 ευρώ το πρόστιμο για εκπρόθεσμες άδειες νερού

Στα 150 ευρώ το πρόστιμο για εκπρόθεσμες άδειες νερού

Στα 150 ευρώ το πρόστιμο για εκπρόθεσμες άδειες νερού

Μείωση του προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος σε 150 ευρώ από 1.000 έως 2.000 ευρώ προωθεί από 1η Ιανουαρίου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η σχετική ΚΥΑ αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς στις αρχές Ιανουαρίου και να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η μείωση του προστίμου κρίθηκε αναγκαία, καθώς παρά το γεγονός ότι η υποβολή των αιτήσεων εξελίσσεται ομαλά, η παρούσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει την οικονομική ελάφρυνση των χρηστών ύδατος.

Σχετικά με το θέμα ο αναπληρωτής Υπουργός, Ιωάννης Τσιρώνης δήλωσε: «Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού που ολοκληρώθηκαν για το σύνολο της χώρας, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης της ΚΥΑ 146896/2014 και τις δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων για κρίσιμα θέματα σχετικά με την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για το νερό. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ελάφρυνση των προστίμων λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Επισημαίνεται δε, ότι η καταγραφή του συνόλου των υφιστάμενων υδροληψιών της χώρας είναι υψίστης σημασίας για την εκτίμηση της ποσοτικής κατάστασης των υδατικών σωμάτων, εν όψει την κατάρτισης της Α΄ Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω και τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδιαίτερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πολύ καλή συνεργασία».