Σύσταση και πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας

Σύσταση και πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας

Σύσταση και πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας

Στη σύσταση του Φόρουμ Βιομηχανίας προχώρησε η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζάκρη. Το Φόρουμ Βιομηχανίας, πουγια πρώτη φορά δημιουργείται στη χώρα, είναι ένα πολιτικό και θεσμικό «όργανο εθνικής συνεργασίας» το οποίοαναμένεται νασυμβάλει με προτάσεις στησυστηματική αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του χώρου της βιομηχανίας, λειτουργώντας συμβουλευτικά προς τον εκάστοτε αρμόδιο για τη Βιομηχανία Υφυπουργό. Το νέο αυτόόργανο συνεργασίας καιδιαβούλευσηςστοχεύει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις πολιτικής, κοινωνικής και διοικητικής συνεργασίας στην τροχιά της ανασυγκρότησης του βιομηχανικού τομέα και της μεταποίησης.

Η Θεοδώρα Τζάκρη κατά την έναρξη της συνεδρίασης έθεσε το πολιτικό πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, τονίζοντας ότιη παραμέληση του κλάδου της βιομηχανίας είχε ως συνέπεια η χώρα μας να υποβαθμιστεί στην κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και να καταστεί σταδιακά αλλά σταθερά όμηρος πολιτικών δυνάμεων και οικονομικών συγκυριών. «Αποκορύφωμα αυτής της πορείας υπήρξε η εγχώρια οικονομική κρίση. Έτσι, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας θαλασσοταραχής χωρίς κεντρική παραγωγική μηχανή, με το τραπεζικό σύστημα σε κρίση και τον πολιτικό κόσμο ανέτοιμο να αντιμετωπίσει την μεγάλη αυτή πρόκληση», σημείωσε χαρακτηριστικά η Θεοδώρα Τζάκρη. Συνέχισε τονίζοντας ότι «σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να ενισχύσουμε τον βασικότερο παραγωγικό μας πυλώνα, για να κάνουμε την χώρα μας, μέσα από πολιτικές που δίνουν πραγματικές λύσεις, υπολογίσιμη οικονομική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έξυπνες πολιτικές ενίσχυσης και προστασίας των εθνικών μας παραγωγικών δυνάμεων. Στο πλαίσιο πάντα των αρχών της ΕΕ και τηρώντας τους κανόνες αυτής θα χτίσουμε πετραδάκι πετραδάκι τέτοιες πολιτικές που θα εκμεταλλεύονται στο έπακρο το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά θα δίνουν παραγωγική και αναπτυξιακή πνοή στην χώρα μας. Αυτό οραματίζομαι εγώ προσωπικά γι αυτό το φόρουμ, τον θεσμικό πυλώνα της συνάντησης των παραγωγικών εταίρων και της πολιτείας στην χώρα μας το οποίο θα επεξεργαστεί άμεσες λύσεις και προτάσεις για την εθνική μας βιομηχανία.»

ΟΠεριφερειάρχης Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Κώστας Αγοραστόςστην τοποθέτησή του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:«Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο παραγωγής. Το μοντέλο αυτό είναι αναγκαίο καθ’ ότι η εθνική οικονομία εμφανίζει δυο κύρια προβλήματα: Το ένα είναι το χρηματοδοτικό και το δεύτερο είναι το πρόβλημα της παραγωγής. Και η εικόνααυτήαποτυπώνεται πλήρως μέσω των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ζωή και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και στη δημογραφική σύνθεση της χώρας. Πρέπει λοιπόν: 1) Να πάμε σε μείωση των φορολογικών συντελεστών. Επί επτά χρόνια συνεχόμενα αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από την άλλη μειώνονται τα έσοδα του κράτους. 2) Να μειωθεί το ασφαλιστικό κόστος. Ας μην κρυβόμαστε. Το μεγάλο ασφαλιστικό κόστος αυξάνει την αδήλωτη (μαύρη) εργασία.3) Τράπεζες. Δεν μπορεί να γίνονται συνέχεια ανακεφαλαιοποιήσεις και επί της ουσίας να μην έχουμε τράπεζες, να μη έχουμε ρευστότητα, να μηνέχουμε χρηματοδοτήσειςαποταμιεύσεις. 4) Σταθερότητα. Όσα κίνητρα και να δοθούν αν δεν υπάρχει πολιτική, οικονομική, φορολογική και κοινωνική σταθερότητα δεν πρόκειται ναυπάρξει ανάκαμψη.5) Αναπτυξιακός νόμος. Στοχευμένος με χρονοδιαγράμματα.6) Ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. 7) Πάταξη της γραφειοκρατίας. Δεν θα έρθει κανείς να επενδύσει αν δεν απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και δεν διευκολύνουμε τους επενδυτές. 8) Χρηματοδότηση. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που «τρέχουν» για ενισχύσειςαλλά και τη στήριξη των επιχειρήσεων, όμωςαυτά πρέπει να γίνονται στοχευμένα και να είναι διαθέσιμα για όλους. Γιατί στην ουσία δεν υπάρχει χρηματοδότηση καθώςτα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλείαείναι αποτρεπτικά για τους περισσότερους επενδυτές. 9) Μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών».

Ο κ. Κ. Αγοραστός κλείνοντας τόνισε ότι: «Τώρα είναι ανάγκη να κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο απ τη φθορά γιατί η ιστορία εκδικείται. Να δούμε με ρεαλισμό την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και να στοχεύσουμε στην πραγματική οικονομία. Αν δεν αντιμετωπίσουμε σήμερα την πραγματικότητα τα προβλήματα θα βρίσκονται συνέχεια μπροστά μας. Χρειάζεται τόλμη, πίστη και αποφασιστικότητα».

Στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση υπό την Υφυπουργό συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης, στελέχη της ΓΓΒ και εκπρόσωποι της ηγεσίας και των υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς και Πρόεδροι και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγικών εταίρων, όπως του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΒΙΚΕΝ και των περιφερειακών συνδέσμων της Βιομηχανίας (Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας).

Το Φόρουμ Βιομηχανίας θα αποτελείται από μίασυντονιστική επιτροπήκαιέξιτεχνικές υποομάδες.Το κύριο αντικείμενο του Φόρουμ θα είναι:

(α) ο σχεδιασμός ενός οδικού χάρτη άμεσων δράσεων για τη βιομηχανία
(β) η κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων της ελληνικής βιομηχανίας

Οι έξι τεχνικές υποομάδες εργασίας είναι:
Α. Ομάδα ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Β. Ομάδα διασύνδεσης ΚΑΙΝΟΤΟ ΜΙΑΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Γ. Ομάδα ενίσχυσης ΜμΕ
Δ. Ομάδα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ε. Ομάδα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤ. Ομάδα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο Φόρουμ Βιομηχανίας θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι και στελέχη από τους ακόλουθους φορείς:

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
– Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (θεματική Βιομηχανίας)
– Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
– Υπουργείο Παιδείας (Θεματική έρευνας)
-Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
– ΣΕΒ
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
– ΕΒΙΚΕΝ

Γ . ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
– ΓΣΕΕ
– ΓΣΕΒΕΕ

Δ . ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
– ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

SHARE