Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο – Οι αλλαγές και η προσωπική διαφορά

Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο – Οι αλλαγές και η προσωπική διαφορά

Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο – Οι αλλαγές και η προσωπική διαφορά

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει το νέο μισθολόγιο. Στο εξής οι αμοιβές θα είναι σε συνάρτηση με τα προσόντα τους και συγκεκριμένα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. Οι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης θα δουν και μικρές αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίες, όπως διευκρινίζει στην ΕΡΤ ο αρμόδιος υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης, είναι ουσιαστικά ξεπάγωμα μισθολογικής εξέλιξης.

Μικρές αυξήσεις ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα της μισθολογικής ψαλίδας ανάμεσα στους προσοντούχους υπαλλήλους του Δημοσίου και τους αποφοίτους Λυκείου φέρνει το νέο μισθολόγιο. Ο πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ Νίκος Τράκας θεωρεί ότι το νέο μισθολόγιο είναι αγκάθι για την αυτοδιοίκηση σημειώνοντας ότι οι
περισσότεροι εργαζόμενοι στους δήμους είναι ΥΕ και ΔΕ

Προβλέπονται 13 κλιμάκια για τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ωριμάνσεις ανα τριετία ενώ 19 κλιμάκια για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με αυξήσεις ανα διετία.

Ο Βασίλης Πολυμερόπουλος, μέλος του ΔΣ της ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ξέχασε να μας πει ότι για το 19ο κλιμάκιο πρέπει να δουλέψεις 38 χρόνια για να το πάρεις ενώ πριν 32.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Υπάλληλος ΠΕ, προϊστάμενος Τμήματος, όπου κατά τις 31-12-2015, λαμβάνει βασικό μισθό 1.500 ευρώ μικτά, οικογενειακή παροχή 50 ευρώ και επίδομα θέσης ευθύνης 250 ευρώ. Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται βασικό μισθό 1.450 ευρώ, οικογενειακή παροχή 50 ευρώ και επίδομα θέσης ευθύνης 290 ευρώ.
Ο υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης δήλωσε ότι δεν έχουμε αυξήσεις εισοδηματικής πολιτικής αλλά τα ξεπαγώματα μισθολογικής εξέλιξης που είχαν παγώσει από το 2010. Ο υπουργός τονίζει ότι αυξήσεις θα πάρουν 325.000 δημόσιοι υπάλληλοι και για όσους υπάρχουν μειώσεις θα διατηρηθεί το ποσό ως προσωπική διαφορά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Υπάλληλος με 6 χρόνια στο δημόσιο και μισθό 858€ θα ενταχθεί σε μισθολογικό κλιμάκιο με ονομαστικό μισθό 918 € μικτά.
το 2016 θα πάρει το 25 % της αύξησης δηλ 873€ μικτές αποδοχές ενώ το 2017 ο μισθός θα φτάσει τα 888€

Οι αυξήσεις στο βασικό μισθό που θα προκύψουν με την επανακατάταξη των υπαλλήλων στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια θα αποδοθούν τμηματικά σε βάθος τετραετίας.

Οι αυξήσεις στα επιδόματα θέσης που είναι της τάξης των 50 ευρώ θα αρχίσουν να καταβάλλονται άμεσα.

ΠΗΓΗwww.ert.gr
SHARE