Διακοπή συνεργασίας με τον προπονητή Γκαβογιάννη Κωνσταντίνο

Διακοπή συνεργασίας με τον προπονητή Γκαβογιάννη Κωνσταντίνο

Διακοπή συνεργασίας με τον προπονητή Γκαβογιάννη Κωνσταντίνο

Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα ανακοινώνει τη διακοπή συνεργασίας με τον προπονητή Γκαβογιάννη Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε τον κ. Γκαβογιάννη για τη μέχρι τώρα προπονητική συνεισφορά του στη Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού.