Ημερίδα παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας

Ημερίδα παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας

Ημερίδα παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ξενοδοχείο Larissa Imperial, με ώρα έναρξης 17:00

Σας προσκαλούμε σε Ημερίδα παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης για την εξειδίκευση των δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας – RIS3 Θεσσαλίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που προηγήθηκε. Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Αυτόνομο Γραφείο RIS3 στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΡΙΣΑ τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Larissa Imperial, με ώρα έναρξης 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

SHARE