Παράταση στην καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β” εξαμήνου 2015 μέχρι 15 Φεβρουαρίου

Παράταση στην καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β” εξαμήνου 2015 μέχρι 15 Φεβρουαρίου

Παράταση στην καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Β” εξαμήνου 2015  μέχρι 15 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ προς το ΤΕΕ, δόθηκε παράταση στην εξόφληση των ειδοποιητηρίων του Β εξαμήνου 2015.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το θέμα 13ο της συνεδρίασης 381/13.01.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, αποφασίστηκε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β ́εξαμήνου 2015 να αποπληρώνεται μέχρι και  τις 15/02/2016 με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών. Επίσης αποφασίστηκε να παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα των ασφαλισμένων, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από τα πρόσθετα τέλη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.