Έξοδος για τους νέους–ες του¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨

Έξοδος για τους νέους–ες του¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨

Έξοδος για τους  νέους–ες του¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨

Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωνικοποίησης οι νέοι – ες του ¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨ του Δήμου Καρδίτσας, πραγματοποίησαν έξοδο την Παρασκευή 15 Ιανουρίου σε εστιατόριο της πόλης συνοδευόμενοι από το προσωπικό και εθελοντές του Κέντρου. Παρευρεύθησαν η Πρόεδρος του Κέντρου κα. Αντωνίου Ελένη και ο Αντιπρόεδρος κ. Ψημμένος Σωτήρης. Το τραπέζι ήταν προσφορά του ¨Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες¨ από τις δωρεές που συγκεντρώνονται στο Κέντρο. Τα προγράμματα Κοινωνικοποίησης, τα οποία είναι προσεκτικά σχεδιασμένα , αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων καθώς και στην εξοικείωση τους με τους δρόμους και τα καταστήματα της πόλης μας.

SHARE