Νέος αναπτυξιακός νόμος – Κίνητρα ανάσα για μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Νέος αναπτυξιακός νόμος – Κίνητρα ανάσα για μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Νέος αναπτυξιακός νόμος – Κίνητρα ανάσα για μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Περισσότερες φοροαπαλλαγές και κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη ΚΑΙ στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις δίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Θα περιλαμβάνει εννέα κατηγορίες ενισχύσεων και φοροαπαλλαγές, σταθερό φορολογικό εισόδημα για επτά χρόνια, ελάχιστα όρια υπαγωγής και ποσοστά ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα: Θα προβλέπονται 100% φοροαπαλλαγή για κέρδη, Θα υπάρχει για πρώτη φορά συμψηφισμός οφειλών και φόρων, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, θα επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας και το Δημόσιο θα καλύπτει το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας. Επίσης κατεβαίνει το όριο της επένδυσης στα 150.000 για μικρές επιχειρήσεις, τις 250.000 για μεσαίες και τις 500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗwww.ert.gr
SHARE