25 μόνιμες θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων εσόδων

25 μόνιμες θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων εσόδων

25 μόνιμες θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων εσόδων

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ αναμένεται να φτάσει τις επόμενες μέρες το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών για 25 μόνιμες θέσεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Θα προσληφθούν 25 χημικοί μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν τις υπηρεσίες επιθεώρηση χώρων παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας, καθώς και του τομέα ελέγχου καταναλωτικών προϊόντων στη χώρα μας και τη διακίνηση των υγρών καυσίμων και αλκοολούχων ποτών.

Η νέα προκήρυξη θα ανακοινωθεί εντός του Φεβρουαρίου και θα αφορά απόφοιτους ΤΕΙ. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ με το σύστημα των μορίων και σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.

Πηγή: e-dimosio.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE