Συνεδριάζει την Πέμπτη το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Επιμελητήριο Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 28 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00, προσέλθετε στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων  συνεδριάσεων   (10-12-2015).
  2. Ενημέρωση-Ανακοινώσεις – Ενέργειες κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης

  1. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

SHARE