Κοινωφελής Εργασία: 52.553 προσλήψεις για το 2016

Κοινωφελής Εργασία: 52.553 προσλήψεις για το 2016

Κοινωφελής Εργασία: 52.553 προσλήψεις για το 2016

Στο δικτυακό χώρο της Διαύγειας δημοσιεύτηκαν οι σχετικές αποφάσεις του υπουργείου εργασίας για την πρόσληψη 52.553 ανέργων σε δημόσιους φορείς για την Κοινωφελή Εργασία. Κατά συνέπεια, εντός σύντομου χρόνου θα προχωρήσει και η προκήρυξη των προσλήψεων πεντάμηνης απασχόλησης. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου είχε εξαγγέλλει την έναρξη του προγράμματος καθώς και τις αλλαγές που θα υπάρξουν στη νέα προκήρυξη.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις

Σύμφωνα με την απόφαση οι 38.200 προορίζονται για τους απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείουκαθώς επίσης και για απόφοιτους ΙΕΚ, ΤΕΕ. 12.800 θα διανεμηθούν σε πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΕΙ.

Η προκήρυξη θα αφορά την κάλυψη αναγκών σε όλα τα υπουργεία, στις Περιφέρειες, στους Δήμους και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.

Οι άνεργοι θα καταταγούν σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

  1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
  2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
  3. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό
  4. Ηλικία
  5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Ποιοι έχουν δικαιωμα συμμετοχής

Οι Ωφελούμενοι της πράξης θα πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
  1. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  1. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Πηγή: www.e-dimosio.gr

Ενημέρωση από:

post all exelixis

SHARE