Αιτήσεις-Δηλώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Αιτήσεις-Δηλώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Αιτήσεις-Δηλώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις .

Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις είτε με το παλαιό σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση –Δήλωση είτε από το διαδίκτυο www.minedu.gov.gr  (Εκπαίδευση – Εξετάσεις) ή http://dide.kar.sch.gr  είτε από το Λύκειο του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους ή στη ΔΔΕ Καρδίτσας: Για τα ΓΕΛ στα τηλ: 80301-302 και για τα ΕΠΑΛ στα τηλ: 80317-319.

SHARE