Ενημέρωση σχετικά με βλάβη στις τηλεπικοινωνίες Υπηρεσιών της ΠΕ Καρδίτσας

Ενημέρωση σχετικά με βλάβη στις τηλεπικοινωνίες Υπηρεσιών της ΠΕ Καρδίτσας

Ενημέρωση σχετικά με βλάβη στις τηλεπικοινωνίες Υπηρεσιών της ΠΕ Καρδίτσας

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Ν. Καρδίτσας, ότι στα πλαίσια εργασιών που έγιναν στο οδόστρωμα επί της οδού Κουμουνδούρου 29 στις 9/2/2016, προκλήθηκε σοβαρή βλάβη στην οπτική ίνα που συνδέει το κτίριο μας με το ΜΑΝ του Δήμου Καρδίτσας με αποτέλεσμα να διακοπούν όλες οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις του φορέα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με τις παρακάτω Υπηρεσίες της ΠΕ Καρδίτσας:

– Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

-Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού

-Δ/νση Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

-Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

-Τμήμα ΠΑΜ ΠΣΕΑ

Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους πολίτες του νομού μας να δείξουν τη δέουσα κατανόηση και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης να προσέρχονται οι ίδιοι στις Υπηρεσίες μας για διευθέτηση τυχόν θεμάτων τους.

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει άμεσα για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναλειτουργία των τηλεφωνικών συνδέσεων των Υπηρεσιών μας.

Καρδίτσα 10/2/2016

-Ο- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ