Οι εργολήπτες της ΠΕΣΕΔΕ απέχουν από διαγωνισμούς για το ασφαλιστικό

Οι εργολήπτες της ΠΕΣΕΔΕ απέχουν από διαγωνισμούς για το ασφαλιστικό

Οι εργολήπτες της ΠΕΣΕΔΕ απέχουν από διαγωνισμούς  για το ασφαλιστικό

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τα μέλη της σε συμμετοχή των εργοληπτών στις κινητοποιήσεις του Τεχνικού Κόσμου για το Ασφαλιστικό και σε αποχή από Διαγωνισμούς μέχρι την 12/2/2016 εξέδωσε η ΠΕΣΕΔΕ. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ως ελάχιστο μέτρο συμβολής στον κοινό αγώνα για την ματαίωση των αντιασφαλιστικών μέτρων, η ΠΕΣΕΔΕ (με ομόφωνη απόφαση της 1001/6-2-2016 συνεδρίασης ΔΣ) καλεί τα μέλη της και όλους τους εργολήπτες δημοσίων έργων, να συμβάλλουν στην ματαίωση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων, όπου μετέχουν μηχανικοί (συμπεριλαμβάνων και των διαγωνισμών των δημοσίων
έργων) με ΑΠΟΧΗ από τους διαγωνισμούς έως και την Παρασκευή 12/02/2016, με την ελπίδα της αναστροφής της ασφαλιστικής λαίλαπας, η οποία δίνει την χαριστική βολή στους ανεξάρτητα απασχολούμενους».

ΠΗΓΗportal.tee.gr
SHARE