Νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων αρχαιολογικού μουσείου Καρδίτσας

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων αρχαιολογικού μουσείου Καρδίτσας

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων αρχαιολογικού μουσείου Καρδίτσας

Συγκλήθηκε το Σάββατο, 13-02-2016, το Δ.Σ του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας και αποφάσισε την ανακατανομή των θέσεων.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ του Συλλόγου είναι η παρακάτω:
Πρόεδρος: Μαρία Τσουρή- Καραμπινά
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Νικολάου
Γραμματέας: Ανθούλα Κώστα
Ταμίας: Βάιος Μπάτρας
Υπεύθυνος Τύπου: Βασίλης Μηλίτσης
Υπεύθυνος Εργασιών: Γεωργία Παλαπέλα
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ηλίας Διαμαντής

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

SHARE