Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

Ο δήμος Αργiθέας γνωστοποιεί την πρόθεση του για πρόσληψη Ειδικού συνεργάτη αποφοίτου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Σχολής οικονομικών επιστημών .

Δείτε εδώ την πρόσκληση.