Δανειστική βιβλιοθήκη σχολικών βοηθημάτων και ξενόγλωσσων βιβλίων δημιουργεί ο Δήμος Καρδίτσας

Δανειστική βιβλιοθήκη σχολικών βοηθημάτων και ξενόγλωσσων βιβλίων δημιουργεί ο Δήμος Καρδίτσας

Δανειστική βιβλιοθήκη σχολικών βοηθημάτων και ξενόγλωσσων βιβλίων δημιουργεί ο Δήμος Καρδίτσας

Για παιδιά οικογενειών που αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν οικονομικά στην αγορά τους

Ενημερώνουμε τους δημότες, καθηγητές Δημόσιων σχολείων και φροντιστηρίων Ελληνικών και Ξενόγλωσσων, γονείς μαθητών όλων των βαθμίδων, ότι ο Δήμος Καρδίτσας βρίσκεται στη διαδικασία, οργάνωσης, Ίδρυσης και λειτουργίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης
( Ελληνικών- Ξενόγλωσσων βιβλίων) για παιδιά οικογενειών του Δήμου που αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν οικονομικά στην:
1) Εκμάθηση Ξένης γλώσσας.
2) Ενίσχυση των μαθημάτων του Σχολείου τους.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε από 22/02/16 έως τέλος του σχολικού έτους 30/06/16 ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 17.00μ.μ-19.00μ.μ θα συγκεντρώνονται φροντιστηριακά και βοηθήματα όλων των μαθημάτων τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου , Λυκείου Ελληνικών και Ξενόγλωσσων, εκδόσεων από το έτος 2010 και μετέπειτα στο χώρο Λ. κ Ν. Σακελλαρίου 16 (έναντι ταβέρνας “Παραδοσιακό”).
Επίσης η εθελοντική προσφορά βιβλιοθηκονόμων για την ταξινόμηση των συγκεντρωθέντων βιβλίων, καθώς και η εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών για την λειτουργία της Βιβλιοθήκης θεωρείται απαραίτητη.
Για πληροφορίες απευθύνεστε στο τηλ. 6936953940.

SHARE