Επικυρώθηκε η παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών στο ΕΤΑΑ

Επικυρώθηκε η παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών στο ΕΤΑΑ

Επικυρώθηκε η παράταση της προθεσμίας  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών στο ΕΤΑΑ
Επικυρώθηκε και ισχύει ήδη η παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών που αφορούν στο Β ́ εξάμηνο του 2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ στη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. η οποία λήφθηκε κατόπιν γραπτού αιτήματος του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού εκ μέρους του Επιμελητηρίου και εισήγηση του νέου προέδρου του ΕΤΑΑ/ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνου Μακέδου, προκειμένου οι Μηχανικοί να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερουςόρους.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β ́ εξαμήνου 2015 των ασφαλισμένων του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να αποπληρώνεται μέχρι και τις 15/03/2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας καιενημερότητας των υπόχρεων μηχανικώνκαι εργοληπτών.