Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας

Την 23 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ,θα πραγματοποιηθεί η 2/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας με Θέματα :

1ο .Συζήτηση και λήψη απόφασης για  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης(9 αιτήσεις). Εισηγήτρια : Ευφροσύνη Αθανασίου

2ο . Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια χρήσης μουσικής ( 3 αιτήσεις) Εισηγήτρια :  Ευφροσύνη Αθανασίου

3ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης για Άδεια  παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής(5 αιτήσεις) Εισηγήτρια:   Ευφροσύνη Αθανασίου

4ο. Συζήτηση & εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορά την κοπή δύο (2) Πλατάνων στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Φανουρίου. Εισήγηση: Τμήμα Πρασίνου

5ο. Συζήτηση & λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς, στο Σύλλογο Γονέων & κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου και των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων 4ο & 22ο   προκειμένου να πραγματοποιήσουν Αποκριάτικη εκδήλωση για τα παιδια του σχολείου.

Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας

Αρτεσιανού 1   3ος οροφος                                                                 

ΤHΛΕΦΩΝΟ 24413  50729                                              

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

SHARE