Καρδιτσιώτης ο νέος διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος

Καρδιτσιώτης ο νέος διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος

Μετά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2016 των Ανώτατων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος νέος διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας αναλαμβάνει ο Αρχιπύραρχος Σεραφείμ Αθανασίου.

Σύμφωνα με αυτές κρίθηκε «ευδοκίμως τερματίσας» ο απερχόμενος Διοικητής Νικόλαος Μιχαλάκης, στον οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός του Υποστρατήγου. Ο Αρχιπύραρχος Σεραφείμ Αθανασίου κατάγεται από την Καρδίτσα και έχει διατελέσει Διοικητής στις Π.Υ. Τρικάλων, Π.Υ. Καβάλας και Διοικητής στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΠΗΓΗwww.thessalianews.gr
SHARE