Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση-συμπλήρωση της απογραφής έναρξης με την εγγραφή ακινήτων στο Μητρώο Παγίων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. έτους 2016. (Εισηγητής κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ». (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας και καυσοξύλων ελάτης (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση» (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 294/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση» (Εισηγητής κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση μίσθωσης έκτασης στην περιοχή Τσαρδάκι Φλούδας Τ.Κ. Μοσχάτου στην εταιρία Cosmote για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Βλάχου Πολυξένης στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου. (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας μουσικής στην κ. Μήτσιου Αικατερίνη (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη. (Εισηγητής: Πρόεδρος )
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανακλήσεις διαγραφών βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Καρατέλιου Δημητρίου του Λάμπρου για μείωση μισθώματος. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 19. Ανάκληση της 180/2015 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας του Χαραλάμπους. (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα κατοίκων της Τ.Κ. Μοσχάτου για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: Πρόεδρος)

 

Ο Πρόεδρος

 

Θωμάς Στεργιόπουλος

SHARE