Μέσω ΚΕΠ η διάθεση 14 πιστοποιητικών για ΟΓΑ, ΕΛΓΑ

Μέσω ΚΕΠ η διάθεση 14 πιστοποιητικών για ΟΓΑ, ΕΛΓΑ

Μέσω ΚΕΠ η διάθεση 14 πιστοποιητικών για ΟΓΑ, ΕΛΓΑ

Σε 60 ανέρχονται τα πιστοποιητικά άλλων φορέων όπως ΟΑΕΔ, ασφαλιστικών ταμείων  (ΙΚΑ, ΟΓΑ,ΟΑΕΕ, ΝΑΤ), ΕΛΓΑ αλλά και του υπουργείου Οικονομικών (e-Παράβολο, Φορολογική Ενημερότητα, Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης), που μπορεί να παραλάβει ο πολίτης μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ και των ΚΕΠ. Δείτε ποια είναι τα 14 πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στην λίστα για ΟΓΑ, ΕΛΓΑ.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ

Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ
Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση
Αίτηση Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας     
Καταχώρησης Κράτησης Δωματίου για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ
Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική χρήση

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΓΑ

Βεβαίωση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ    
Ασφαλιστική ενημερότητα     
Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α και ΚΟΕ    
Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής    
Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου
Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ
Βεβαίωση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)
Βεβαίωση ΑποδοχώνΟριοδείκτη (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)
Ανάλυση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)

SHARE