ΕΣΠΑ: Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας στο espa.gr και antagonistikotita.gr

ΕΣΠΑ: Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας στο espa.gr και antagonistikotita.gr

ΕΣΠΑ: Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας στο espa.gr και antagonistikotita.gr

ις πιο συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις αναφορικά με τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ (espa.gr και antagonistikotita.gr) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.